หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2562
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
12 พฤศจิกายน 62 รัตนโชต... Nikotak... 23766 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 พฤศจิกายน 62 รัตนโชต... bornsto... 20770 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 พฤศจิกายน 62 อาหามะ ... muhamad... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 พฤศจิกายน 62 ปิยนุช ... pangnay... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 พฤศจิกายน 62 รุ่งรุจ... rrj.pnr... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 พฤศจิกายน 62 รัตนโชต... Nikotak... 5359 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 พฤศจิกายน 62 ศุภกิตต... pixelz1... 4000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 พฤศจิกายน 62 ฝนทิพย์... fonthip... 2300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 พฤศจิกายน 62 อุทัย ค... strom-m... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 พฤศจิกายน 62 สุเทพ ค... Yuou694... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 พฤศจิกายน 62 ธมลวรรณ... ssyoung... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 พฤศจิกายน 62 Sanit T... phamvan... 1605 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 พฤศจิกายน 62 กิตติชั... Kitztiz... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 พฤศจิกายน 62 อาหามะ ... muhamad... 2100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 พฤศจิกายน 62 กิตติชั... Kitztiz... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
10 พฤศจิกายน 62 พริสร ว... iwantto... 7600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
10 พฤศจิกายน 62 สุเทพ ค... Yuou694... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 พฤศจิกายน 62 คมขวัญ ... ko_hwan... 320 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 พฤศจิกายน 62 ณัฐพล อ... Nattapo... 700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 พฤศจิกายน 62 รัตนโชต... - 54600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
10 พฤศจิกายน 62 จิรวัฒน... poompim... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 พฤศจิกายน 62 อัคคพงษ... Omevari... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 พฤศจิกายน 62 ลิขิต ส... likhit.... 400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 พฤศจิกายน 62 สุเทพ ค... Suthep_... 410 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 พฤศจิกายน 62 ชัยสิทธ... gungkab... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 พฤศจิกายน 62 ธงชัย กาวี Javebal... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
09 พฤศจิกายน 62 อธิชา เ... strongy... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 พฤศจิกายน 62 นายวงศ์... bubbleb... 5400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
08 พฤศจิกายน 62 วิลาศิณ... gamegal... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
08 พฤศจิกายน 62 ธงชัย กาวี Javebal... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 พฤศจิกายน 62 วศิน​ ว... zentheg... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 ชิดชนก ... Chitcha... 550 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 ฝนทิพย์... fonthip... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 รัตนโชต... bornsto... 35575 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 ปณิธาน ... panitha... 580 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 เบญจวรร... bampben... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 Sanit​ ... phamvan... 1775 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 ประกายก... prakayk... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 ศิริพร ... may1371... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 พฤศจิกายน 62 ธงชัย กาวี Javebal... 1700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 พฤศจิกายน 62 มานิตา ... aengcar... 2400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 พฤศจิกายน 62 ศศิวิมล... sasiwim... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 พฤศจิกายน 62 นายอภิว... Apiwats... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 พฤศจิกายน 62 Sanit T... phamvan... 3468 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 พฤศจิกายน 62 สรรวยศ ... sanvayo... 2200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 พฤศจิกายน 62 สรรวยศ ... sanvayo... 4300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 พฤศจิกายน 62 รัตนโชต... nikotak... 2959 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 พฤศจิกายน 62 ชัญญาพั... riley_a... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 พฤศจิกายน 62 ชัญญาพั... riley_a... 1200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 พฤศจิกายน 62 เมธัส บ... antonio... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 1 ทั้งหมด 247 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ