หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2566
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
19 พฤษภาคม 66 ปรเมธ แ... tazi000... 2300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
19 พฤษภาคม 66 ยงยศ คำมา azizman... 5662 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 พฤษภาคม 66 ภาคิน ม... radensa... 3245 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 พฤษภาคม 66 นายสุริ... ampron3... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 พฤษภาคม 66 พรรณกัล... phankan... 200 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
17 พฤษภาคม 66 อร่าม แ... ptotoza... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 พฤษภาคม 66 สุฑาทิพย์ jomarpe... 630 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
16 พฤษภาคม 66 นายวีรพ... fon3840... 1900 EUR (ยูโร) คืนเงินแล้ว -
16 พฤษภาคม 66 สรวิศ ศ... https:/... 570 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 พฤษภาคม 66 ณัฐวัฒน... natthap... 600 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
15 พฤษภาคม 66 นายวีรพ... copyfx8... 2500 EUR (ยูโร) คืนเงินแล้ว -
15 พฤษภาคม 66 นายวีรพ... vforexw... 2500 EUR (ยูโร) คืนเงินแล้ว -
15 พฤษภาคม 66 ภาคิน ม... radensa... 10700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 พฤษภาคม 66 อลิฟ สะตี geuk199... 570 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 พฤษภาคม 66 วสันต์ ... wasanna... 250 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
14 พฤษภาคม 66 Supakor... Gonekon... 500 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
14 พฤษภาคม 66 ศุภกร ก... Gonekon... 350 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
14 พฤษภาคม 66 ไพสิฐ ส... backlnw... 1140 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 พฤษภาคม 66 ปรเมธ แ... miuty.2... 5700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 พฤษภาคม 66 ภาคิน ม... gutangj... 10700 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
13 พฤษภาคม 66 Inga Va... ingabea... 3800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 พฤษภาคม 66 อร่าม แ... ptotoza... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 พฤษภาคม 66 ภาคิน ม... palconi... 1800 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
12 พฤษภาคม 66 นะดา จรรยา reaw564... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 พฤษภาคม 66 น.ส. ภั... reellel... 1620 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 พฤษภาคม 66 ปวรปรัช... boobuu1... 1127 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
10 พฤษภาคม 66 ลักษณ์ภ... philz1m... 800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 พฤษภาคม 66 นายธชาท... growbui... 1200 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
10 พฤษภาคม 66 เจิ๋นเฟ... Leejenf... 2500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
09 พฤษภาคม 66 สุทธิ​เ... Green_j... 4800 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
09 พฤษภาคม 66 ปวรปรัช... jochua2... 1127 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
09 พฤษภาคม 66 สุทธิ​เ... Green_j... 4800 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
09 พฤษภาคม 66 สุฑาทิพย์ jomarpe... 786 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
09 พฤษภาคม 66 ปวรปรัช... jochua2... 1127 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
09 พฤษภาคม 66 ปวรปรัช... jochua2... 1127 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
08 พฤษภาคม 66 ธีรธนิก... theerat... 400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
08 พฤษภาคม 66 ธีรธนิก... theerat... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
08 พฤษภาคม 66 สุฑาทิพ... jomarpe... 567 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
07 พฤษภาคม 66 ดำรงภัท... Dumrong... 200 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
07 พฤษภาคม 66 ดำรงภัท... Dumrong... 12200 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
06 พฤษภาคม 66 Boonboo... phamdai... 1179 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 พฤษภาคม 66 เพิ่มศั... turlen.... 380 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 พฤษภาคม 66 พีระเดช... byprz37... 950 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
06 พฤษภาคม 66 Teerade... lovefam... 1300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 พฤษภาคม 66 ณัฐนันท... baoosha... 259 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 พฤษภาคม 66 สุฑาทิพ... jomarpe... 1150 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
05 พฤษภาคม 66 ณัฐนันท... baoosha... 760 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 พฤษภาคม 66 บุญช่วย... steptha... 1370 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 พฤษภาคม 66 บุญช่วย... steptha... 1370 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
04 พฤษภาคม 66 ภัทร เช... phathar... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 10 ทั้งหมด 373 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ