หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2566
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
02 สิงหาคม 65 ชมภูนุช... chomphu... 320 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 สิงหาคม 65 ภัณฑิลา... lamourf... 550 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 สิงหาคม 65 เยบิน ซอ satang.... 550 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 สิงหาคม 65 เยบิน ซอ satang.... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 สิงหาคม 65 supatta... gjlove2... 550 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
01 สิงหาคม 65 ชวิการ์... loombas... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
01 สิงหาคม 65 ธีรภัทร... guytheh... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 65 phirana... toyenth... 2480 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 65 พุฒิพัช... phutthi... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 65 พุฒิพัช... phutthi... 3200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 65 ดวงตะวั... varee20... 700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 65 นาย พรร... bondman... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 65 วริศรา ... thangkw... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 กรกฎาคม 65 สวัสดิม... 5y4bd1@... 2473 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 กรกฎาคม 65 นฤมล นง... paulwal... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 กรกฎาคม 65 สุภัสสร... Supatso... 400 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
28 กรกฎาคม 65 นพเก้า ... ke.kaes... 700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 กรกฎาคม 65 นาย ชวั... ratvws@... 6204 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
27 กรกฎาคม 65 ธีระพงศ... doolunl... 1300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
26 กรกฎาคม 65 ณัฐพงสื... dungtra... 2400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
25 กรกฎาคม 65 ณัชดาพร... enmy90@... 20912 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 65 ฐิติกร​... Titikor... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 65 ฐิติกร​... Titikor... 2500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 65 ยุทธ กส... yutkasi... 500 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 65 สราวุธ ... Aesaraw... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 65 วิลาวรร... schutik... 11000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 65 Suttita... mohd.ah... 1480 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กรกฎาคม 65 นายวรพล... killerp... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
19 กรกฎาคม 65 Wilai T... ochi4mo... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
19 กรกฎาคม 65 ชัญญาพั... riley_a... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 กรกฎาคม 65 ฐิติกร​... Titikor... 2500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 กรกฎาคม 65 วิลาวรร... schutik... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กรกฎาคม 65 พิสัณห์... hallurh... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กรกฎาคม 65 นางวรรณ... tnykwan... 3800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 กรกฎาคม 65 นพเก้า ... ke.kaes... 2000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 กรกฎาคม 65 นพเก้า ... ke.kaes... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กรกฎาคม 65 ณัชดาพร... Gringca... 10510 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 กรกฎาคม 65 ธีระพงศ... doolunl... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 กรกฎาคม 65 นาย พรร... bondman... 180 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 กรกฎาคม 65 วิลาวรร... schutik... 27000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 กรกฎาคม 65 ไพรัตน์... alexand... 637 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 กรกฎาคม 65 ยุทธนา ... jangwei... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 กรกฎาคม 65 นฐมน หา... Nathamo... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 กรกฎาคม 65 นพพล มี... hellisa... 7105 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
10 กรกฎาคม 65 วีระพล ... thitiya... 700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 กรกฎาคม 65 สุริเยศ... tatatat... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 กรกฎาคม 65 สุประวี... irafran... 1800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 กรกฎาคม 65 อุรณีย์... auranee... 1300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
09 กรกฎาคม 65 ธนัญชัย... Oatfrie... 1500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 กรกฎาคม 65 อาทิตย์... cantalu... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 10 ทั้งหมด 357 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ