หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2564
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
10 มกราคม 64 วีระพงษ... kktem@h... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 มกราคม 64 ศรินทร์... hibiki0... 1300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
09 มกราคม 64 คมขวัญ ... ko_hwan... 390 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 มกราคม 64 พงษ์รพี... orenowa... 290 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
09 มกราคม 64 รุ่งโรจ... kingkab... 825 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 มกราคม 64 วรปรัชญ... vorapha... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 มกราคม 64 ฐิตินัน... thitina... 380 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 มกราคม 64 ปรียาภั... preeyap... 1800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มกราคม 64 กีรติกา... Axex520... 8000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มกราคม 64 อุบลรัต... amp.lov... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มกราคม 64 กีรติกา... keerati... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มกราคม 64 กีรติกา... keerati... 9000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มกราคม 64 นางชุติ... chalin5... 130 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 มกราคม 64 ปรียาภั... preeyap... 1800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 มกราคม 64 Maytawe... maytawe... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 มกราคม 64 Maytawe... maytawe... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มกราคม 64 Wilai T... ochi4mo... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 มกราคม 64 ฐิตินัน... thitina... 220 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มกราคม 64 ฐิตินัน... thitina... 230 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มกราคม 64 อัคลา ว... akala19... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มกราคม 64 ปฏิภาณ ... kaw2433... 2550 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มกราคม 64 ธีรารัต... Chutika... 12850 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 มกราคม 64 คีตนัยน... Sumarah... 8750 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 มกราคม 64 ว่าที่ร... angka_s... 2200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มกราคม 64 เกศกนก ... kikucha... 3474 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
05 มกราคม 64 Wilai T... ochi4mo... 3500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มกราคม 64 อุบลรัต... amp.lov... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มกราคม 64 ศรายุธ ... tor_noo... 6800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มกราคม 64 สิทธิชั... pond_ba... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มกราคม 64 กิตตินั... dandan5... 325.07 สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย -
04 มกราคม 64 นายธนพั... tanapet... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
04 มกราคม 64 อิศรานุ... amigo_6... 700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มกราคม 64 อุบลรัต... amp.lov... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มกราคม 64 ชินกฤต ... armm.ch... 10000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มกราคม 64 อุบลรัต... amp.lov... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มกราคม 64 อุบลรัต... amp.lov... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มกราคม 64 นายภัทร... pattara... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 มกราคม 64 Wilai T... ochi4mo... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 มกราคม 64 ฐิตินัน... thitina... 230 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 มกราคม 64 ณัฐ เขี... cv.caha... 903 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 มกราคม 64 สุกาญฎา... Mookty1... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 มกราคม 64 กันตภณ ... tiknote... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 มกราคม 64 Jittrap... brunore... 3640 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
01 มกราคม 64 เหมราช ... ham7541... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
01 มกราคม 64 นายปฏิก... karnlov... 340 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
01 มกราคม 64 ภัณฑิลา... lamourf... 370 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 ธันวาคม 63 มณีรัตน... Anantas... 840 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 ธันวาคม 63 Pootilu... pootilu... 150 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
30 ธันวาคม 63 เกรียงไ... kriangk... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
30 ธันวาคม 63 ฐาปกรณ์... cameuxn... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 10 ทั้งหมด 311 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ