หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2565
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
11 กุมภาพันธ์ 65 ศิรินทร... bubbleb... 4100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 กุมภาพันธ์ 65 วิรัลพั... wiralph... 3200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 กุมภาพันธ์ 65 จตุพร ก... gutangj... 1297 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
09 กุมภาพันธ์ 65 สวัสดิม... https:/... 3834 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
09 กุมภาพันธ์ 65 ณัชชนม์... almond1... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
08 กุมภาพันธ์ 65 วิชุตา ... wichuss... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 กุมภาพันธ์ 65 ศิรินทร... bubbleb... 2000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
08 กุมภาพันธ์ 65 ศิรินทร... bubbleb... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
08 กุมภาพันธ์ 65 ยุทธ กส... yutkasi... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 ธนวัฒน์... thanawa... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 นาย ชัย... kingkol... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 ศิรินทร... bubbleb... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 ศิรินทร... bubbleb... 4320 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 มงคล ทร... subjind... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 สุริเยศ... tatatat... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 วชิระ ม... vachira... 760 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 จตุพร ก... gutangj... 70000 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
07 กุมภาพันธ์ 65 ณัฐพล ศ... @totalb... 2474 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 กุมภาพันธ์ 65 นายโอฬา... goldenc... 2900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 กุมภาพันธ์ 65 เจตนิพั... Elliott... 10000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 กุมภาพันธ์ 65 Pattawe... https:/... 950 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 กุมภาพันธ์ 65 ศุภชัย ... sonpdk@... 360 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 กุมภาพันธ์ 65 ศิรินทร... bubbleb... 1950 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 กุมภาพันธ์ 65 ณัชชนม์... almond1... 700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
04 กุมภาพันธ์ 65 ปุณยวีร... Lokkom1... 330 USD (ดอลล่าร์) กดยืนยัน Email -
03 กุมภาพันธ์ 65 นายบดิน... bordinp... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 65 กันตณัช... popo080... 8110 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 65 ศิรินทร... bubbleb... 8350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 65 กมลชนก ... babydol... 3832 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 65 วรนิธ พ... woranit... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 65 กันตณัช... popo080... 990 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 65 ยงยุทธ ... 2stepta... 8326 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
01 กุมภาพันธ์ 65 นาย นพก... forwork... 2403 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 มกราคม 65 มงคล แส... mongkol... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 มกราคม 65 มงคล แส... mongkol... 3500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 มกราคม 65 ณัฐนันท... regalo... 1050 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 มกราคม 65 ณัชชนม์... almond1... 1300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 มกราคม 65 วาลินี ... Praywms... 2921 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 มกราคม 65 สุภัสสร... Supatso... 400 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
29 มกราคม 65 ณัฐพล ศ... tc_prof... 650 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 มกราคม 65 กนก เมฆ... urusnet... 800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 มกราคม 65 กันตณัช... popo080... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 มกราคม 65 เมษญา ก... miz.mk@... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 มกราคม 65 นภชนก ส... Tippyam... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 มกราคม 65 วาลินี ... kiannca... 3921 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 มกราคม 65 วาลินี ... Tamiabu... 4367 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มกราคม 65 กันตณัช... popo080... 810 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มกราคม 65 กันตณัช... popo080... 7500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มกราคม 65 วิทวัส ... tstavum... 820 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 มกราคม 65 นาลับ แ... xxppoxx... 10000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 10 ทั้งหมด 348 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ