หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2562
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
04 กุมภาพันธ์ 63 รุ่งนภา... butter7... 385 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 กุมภาพันธ์ 63 พิชาภา ... plaiflo... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
04 กุมภาพันธ์ 63 สุพรรณี... nineeso... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 กุมภาพันธ์ 63 อังคณา ... Gd.soms... 350 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 63 ปัทซี ร... caritaa... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 63 รัตนโชต... bornsto... 103540 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 63 ปัทซี ร... caritaa... 420 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 63 tanachi... misterd... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 63 tanachi... misterd... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
03 กุมภาพันธ์ 63 พัสตราภ... pprang3... 2800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 นาย ธนธ... tata_po... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 พรชนิตว... Phoncha... 400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 จุฑาทิพ... tani997... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 นายปฏิก... karnlov... 340 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 ฐิติกร ... Titikor... 140 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 นางสาว ... green.7... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 มาโนช จ... pikcmar... 450 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 ฐิติกร ... Titikor... 1600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 กุมภาพันธ์ 63 ปิยะฉัต... senkhao... 235 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 กุมภาพันธ์ 63 ภูริชญา... Puricha... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 กุมภาพันธ์ 63 ณัชชา หลิน aitimna... 3188 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 กุมภาพันธ์ 63 นายอภิว... Apiwats... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 กุมภาพันธ์ 63 Tharana... Lhee_b@... 6000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 กุมภาพันธ์ 63 อรปรียา... gracede... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
01 กุมภาพันธ์ 63 อรปรียา... gracede... 18872 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
31 มกราคม 63 รัตนโชต... bornsto... 51990 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 มกราคม 63 SAI PYONE sai.pyo... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 มกราคม 63 เพชรรัต... rrtr605... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 มกราคม 63 สุภัสสร... supatso... 400 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
31 มกราคม 63 สุเทพ ค... Yuou694... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
30 มกราคม 63 รัตนโชต... bornsto... 66950 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
30 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 130 Baht (บาท) เรียบร้อย -
30 มกราคม 63 ภรณี ปร... Jiggle_... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 มกราคม 63 พงษ์ศัก... yesmear... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 มกราคม 63 วรนิธ พ... woranit... 2000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 160 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 มกราคม 63 รัตนโชต... bornsto... 48610 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 มกราคม 63 ปัฐกมล ... daazaao... 210 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 มกราคม 63 นภัสถ์ ... Ryanjay... 110450 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 มกราคม 63 พงษ์ศัก... yesmear... 13000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 ปิยทัศน... gamegal... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 รัตนโชต... bornsto... 37710 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 กิจติพง... bboycha... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 นฤพล ดี... deeplan... 4500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 SITHIEN... sithien... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 พุธิตา ... putitat... 5800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 ปณิดา​ ... Panida_... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 ปัทซี ร... caritaa... 570 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มกราคม 63 อรรถสิท... Arun.ji... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 10 ทั้งหมด 267 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ