หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2562
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
29 มีนาคม 63 พีรดา ช... princes... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 มีนาคม 63 ชนะชน ช... gunny_p... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 มีนาคม 63 ภาคินจั... Pakin17... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 รัตนโชต... bornsto... 18350 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 ภาคินจั... Pakin17... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 Tiarna ... jin.tpo... 3500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 ปัณณรัต... bpannar... 1650 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 สุภัสสร... supatso... 400 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 ภาคิน​ ... Pakin17... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 สวัสดิม... tangdel... 250 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 วิกานดา... thai.he... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 วิกานดา... w082810... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 พินิจ น... nakhenp... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 มีนาคม 63 ทิม หมื... timxim@... 1700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 มีนาคม 63 ภาคิน​ ... Pakin17... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 มีนาคม 63 ภาคิน​ ... Pakin17... 3500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 มีนาคม 63 Pessaya... pessaya... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 มีนาคม 63 กมล เลิ... few.fkn... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 มีนาคม 63 Sagulch... Sagulch... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
27 มีนาคม 63 วิกานดา... W082810... 2400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 ทิม หมื... timxim@... 1500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 ชุติกาญ... mook_ki... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 ภาคินจั... Pakin17... 1500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 พรชนก แ... phay_02... 330 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 นาย คมก... fatherb... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 รัตนโชต... ebooksa... 33425 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 กิตติรั... kittira... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 กิตติรั... kittira... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 สวัสดิม... tangdel... 240 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 เพรชรัต... fshr_go... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 Warinth... sangtho... 360 Baht (บาท) เรียบร้อย -
26 มีนาคม 63 Passaya... pessaya... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
25 มีนาคม 63 ภาคินจั... Pakin17... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
25 มีนาคม 63 ภาคินจั... Pakin17... 4700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
25 มีนาคม 63 อภิวัฒน์ fiwapiw... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
25 มีนาคม 63 ทิม หมื... timxim@... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
25 มีนาคม 63 สัตวัฒน... Sattawa... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
25 มีนาคม 63 วรัญญู ... project... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
25 มีนาคม 63 สุปวีร์... supawee... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
25 มีนาคม 63 SWatdim... tangdel... 598 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 ภาคินจั... Pakin17... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 ภาคิน​ ... Pakin17... 550 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 จิรารัต... Icecing... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 นนท์ปวิ... mosgame... 4000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 กิตติศั... kittisa... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 ฐิติกร​... titikor... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 รัฐศรัณ... kornxma... 232 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 นนท์ปวิ... mosgame... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 ชุติกาญ... mook_ki... 250 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 มีนาคม 63 นพรัตน์... phechrr... 235 Baht (บาท) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 2 ทั้งหมด 267 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ