รับบริการเติมเงินเข้าบัญชี PayPal โอนเงินเข้า Paypal

เติมเงินเข้าบัญชี Paypal

โปรแกรมคำนวณสำหรับเติมเงินเข้าบัญชี Paypal

#โปรโมชั่น#ลดค่าบริการสูงสุด 75%

อัพเดต !! บริการอื่นๆ ของเรา ที่ไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Paypal ก็สามารถใช้บริการกับเราได้


วิธีการเติมเงินเข้า Paypal ด้วย บัญชีธนาคาร

1. คำนวณยอดเงินที่ต้องการ (รับเติมขั้นต่ำ 100 บาท)

 จำนวนเงินที่โอน
 ค่าบริการ    0 บาท
 ค่าธรรมเนียม PayPal    0 บาท
 เงินที่คุณจะได้รับ (บาท)
 เงินที่คุณจะได้รับ (USD)

กรณีที่ต้องการสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากนี้ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย
(หากไม่ติดต่อมาก่อนถือว่ายอมรับอัตราการแลกเปลี่ยนที่ทางเราแปลงสกุลเงินให้)
บัญชีที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะมีค่าธรรมเนียมการโอนจาก Paypal เพิ่มเป็นพิเศษ

โปรดอ่าน : ค่าบริการและค่าธรรมเนียม PayPal / คำแนะนำในการเลือกรับสกุลเงิน PayPal


2. เมื่อคำนวณเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการโอนเงินมาที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งเหล่านี้


อัพเดต !! บริการติมเงินเข้าบัญชี Paypal ด้วย True Wallet3. เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู แจ้งการโอนเงิน เพื่อทำการกรอกข้อมูลยืนยันการโอนเงินของคุณ

4. เมื่อแจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามผลได้ที่ ลูกค้าล่าสุด และรอรับเงินได้ทันที


>> ทั้งนี้ คุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชี Paypal ของคุณได้วันละหลายครั้ง <<                         หากไม่เข้าใจวิธีการเติมเงิน PayPal กรุณาติดต่อเรา


วิธีเติมเงิน PayPal

รวมลำดับขั้นตอนการเติมเงินเข้า PayPal เพื่อทำให้เข้าใจและสะดวกมากยิ่งขึ้น

แจ้งการโอนเงิน

เมื่อโอนเงินมาแล้ว กรุณาทำการแจ้งโอนเงิน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

อัตราค่าบริการ

ตรวจสอบอัตราค่าบริการ และค่าธรรมเนียมคงที่ PayPal

ผู้ใช้บริการ 50 ท่านล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี PayPal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
13 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 55685 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 61 วรุตม์ ... nik_civ... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 61 ธงชัย ศ... mys4nde... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 61 วีนัส ท... nusa_nu... 2200 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 64406 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 สิงหาคม 61 สมัชญ์ ... folk483... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 สิงหาคม 61 ศุภการ ... suppaka... 2900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 สิงหาคม 61 Parama ... norlian... 431 สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 สิงหาคม 61 นายวชิร... wachira... 900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 62455 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 วริศ สุ... siammov... 231.32 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 Natthan... nont43@... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 นายขจรเ... kha_joh... 3500 สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 55358 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 สุวรรณ ... liontyr... 550.18 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 จิรภัค ... 16812.m... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 เบยจมาภ... magenta... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 สุเมต ส... armzeed... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 นายศักด... aloneny... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 ปิยมิตร... piyamit... 10000 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 สุวรรณ ... binkko1... 580.20 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 15927 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 รัตนโชต... xshader... 23145 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 บุญนำ ภ... 3308397... 31543 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธนากร แ... tuckme_... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธนากร แ... tuckme_... 155 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 กานต์กน... anninfu... 880 GBP (ปอนด์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธนากร แ... tuckme_... 1918 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 28432 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธิดารัต... ninenyp... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธิดารัต... ninenyp... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
07 สิงหาคม 61 ลัดดาวั... Laddawa... 700 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
07 สิงหาคม 61 นายอ๓ิเ... redhota... 1400 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
07 สิงหาคม 61 นครินทร... karindl... 2150 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
07 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 36100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 ณัฐพงศ์... nattapo... 19000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 43533 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 นายจักร... jakkrap... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 เสาวนีย... Vee_251... 291 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 ทรงวุฒิ... songwud... 2100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 16143 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 อุมาภรณ... england... 1343 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 ธันญาภร... nookfuf... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
05 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 54300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
05 สิงหาคม 61 เฉลิมชั... james05... 7439 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
05 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 43762 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
04 สิงหาคม 61 อลิสา ส... alissa8... 2000 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
04 สิงหาคม 61 กัญญนัน... gogocru... 580 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
04 สิงหาคม 61 ชลสุดา ... chonsud... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
04 สิงหาคม 61 นฤมล คำดี aim2712... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ