หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2562
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
18 มกราคม 63 นราธิป ... naratip... 10000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 มกราคม 63 ชยณัฐ ต... biteba0... 470 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 มกราคม 63 ณัฐกิตต... nubezn1... 3250 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 มกราคม 63 รัตนโชต... bornsto... 51040 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 มกราคม 63 วันสว่า... Wanny_F... 20300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 มกราคม 63 surakit... cranesu... 800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 มกราคม 63 Mayurac... jiranir... 800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 มกราคม 63 อุทัย ค... strom-m... 2000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 มกราคม 63 นายอนุช... toey.nt... 650 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 มกราคม 63 อิสราถร... ffahisa... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 มกราคม 63 ดลนภา ล... rinomin... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 มกราคม 63 นภัสถ์ ... p-h-am@... 40000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 ลิขิต ส... likhit.... 550 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 รัตนโชต... bornsto... 51040 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 นางชุติ... chalin5... 1400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 ทักษ์ทั... SeverNi... 1800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 เมษิณี ... ccmaycc... 900 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 รชานนท์... nonnonn... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 พรสิทธิ... jackiev... 2120 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 ชินวัตร... bb10828... 734 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 ชินวัตร... bb10828... 734 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 ชริินทร... charint... 6000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 102 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 Singsat... pp-pang... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 หรรษกาน... moo_ang... 11000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 ทิพย์รั... tippara... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 Singsat... pp-pang... 1500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 มกราคม 63 สุมารี ... sumaree... 1900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 พงศกร ศ... bangmmo... 7560 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 รัตนโชต... bornsto... 51040 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 ทิม หมื... timxim@... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 นายณรงค... jaaejaa... 1300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 ปัทซี ร... caritaa... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 นายธรรม... taigach... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 ปัทซี ร... caritaa... 750 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 130 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 ทิพย์รั... tippara... 1600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 มกราคม 63 พักตร์ภ... tockmas... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 มกราคม 63 รัตนโชต... bornsto... 54592 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 มกราคม 63 tanachi... misterd... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 มกราคม 63 ปวีณ์นุ... Thanomk... 2000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 มกราคม 63 อภิญญา ... Apinyap... 12000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 มกราคม 63 ลิขิต ส... likhit.... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 มกราคม 63 วงศ์วริ... bubbleb... 6420 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 มกราคม 63 อิสราภร... ffahisa... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 มกราคม 63 ชุติกาญ... mook_ki... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 5 ทั้งหมด 259 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ