หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2562
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
25 กุมภาพันธ์ 63 รัตนโชต... bornsto... 102132 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
25 กุมภาพันธ์ 63 นายอนัน... gmnarak... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 ลิขิต ส... likhit.... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 Saowala... R.arbac... 2125 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 เหมราช ... ham7541... 350 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 นาย อนั... gmnarak... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 วัชรเกี... zanza22... 575 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 ทรงฤทธิ... neo@elv... 11000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 วิชัย ใ... acr.tar... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 Jutatip... Jutatip... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 สุธาสิน... suthasi... 10000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 รัตนโชต... ebooksa... 48752 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 63 Supradi... s.teaw@... 900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 รัตนโชต... bornsto... 6527 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 กัญจน์ภ... gunn.gu... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 Chanany... Drew160... 985 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 Chanany... Drew160... 500 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 Chanany... Drew160... 16700 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 ปาณรภา​... Janjan.... 191 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 นาย ภาณ... panupon... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 ลิขิต ส... likhit.... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 วรัญญู ... project... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 ลิขิต ส... likhit.... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 63 กันต์ฤท... kanruet... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 63 นาย ศุภ... relife1... 700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 63 นาย อนั... gmnarak... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 63 prathee... Saylom2... 800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 รัตนโชต... johnplu... 60257 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 สุวัฒน์... kotarak... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 ชยณัฐ ต... biteba0... 460 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 นาย คมก... fatherb... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 กันต์ฤท... kanruet... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 นภัสถ์ ... murf_24... 416420 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 วิชัย ใ... acr.tar... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 ฐิติกร ... Titikor... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 63 บุรัสกร... folk-br... 660 Baht (บาท) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 63 อุทัย ค... strom-m... 390 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 63 รัตนโชต... ebooksa... 47192 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 63 อรรถเศร... autthas... 2460 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 63 พรสิทธิ... jackiev... 120 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 63 หรรษกาน... moo_ang... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 63 พรสิทธิ... jackiev... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
19 กุมภาพันธ์ 63 ฐิตินัน... thitina... 750 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 กุมภาพันธ์ 63 พัฒนพล ... pkathon... 457 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 กุมภาพันธ์ 63 ศุภมาส​... Napatoo... 123 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 กุมภาพันธ์ 63 บุรัสกร... folk-br... 6200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 63 Lapat N... DealRea... 580 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 63 วรนิธ พ... woranit... 2000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 63 จุฑาทิพ... Jutatip... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 63 นภัสถ์ ... Ryanjay... 121640 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 7 ทั้งหมด 267 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ