หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2566
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
25 ตุลาคม 65 ภัณฑิลา... lamourf... 1800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 ตุลาคม 65 สุริเยศ... tatatat... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 ตุลาคม 65 มุกดา เ... larrycu... 2000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 ตุลาคม 65 กฤติน ส... Kimsps1... 5000 สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย -
21 ตุลาคม 65 ฐิติกร​... Titikor... 2517 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 ตุลาคม 65 ณัฐ เขี... solaris... 740 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 ตุลาคม 65 วรนิธ พ... woranit... 4000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 ตุลาคม 65 ณัฐ เขี... solaris... 1675 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 ตุลาคม 65 ประวีณ​... Praveen... 720 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
19 ตุลาคม 65 วิลาวรร... schutik... 6000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 ตุลาคม 65 วรัญญู ... project... 210 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 ตุลาคม 65 ชมภูนุช... chomphu... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 ตุลาคม 65 ณัฏฐกัล... nachapo... 6000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 ตุลาคม 65 ณัฏฐกัล... nachapo... 2000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 ตุลาคม 65 ธัญญรัต... Septian... 21065 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 ตุลาคม 65 วิลาวรร... schutik... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 ตุลาคม 65 พิชญา ป... pichaya... 6400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 ตุลาคม 65 สุฑาทิพ... dumalem... 653 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
14 ตุลาคม 65 สุธางศุ... minniie... 3600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 ตุลาคม 65 สุฑาทิพ... dumalem... 1353 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
14 ตุลาคม 65 สุฑาทิพ... dumalem... 7357 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
13 ตุลาคม 65 นรินทร์... nveeha@... 2100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 ตุลาคม 65 นิตินัย... skylock... 1600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 ตุลาคม 65 สุฑทิพย... dumalem... 3104 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
11 ตุลาคม 65 ภัณฑิลา... lamourf... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 ตุลาคม 65 ฐิติกร​... Titikor... 3200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
09 ตุลาคม 65 วิลาวรร... schutik... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 ตุลาคม 65 สุฑาทพย... dumalem... 1472 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
07 ตุลาคม 65 นาย ชัย... kingkol... 800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 ตุลาคม 65 wachari... reborng... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 ตุลาคม 65 สุฑาทิพ... dumalem... 595 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
06 ตุลาคม 65 สุฑาทิพ... dumalem... 1337 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
06 ตุลาคม 65 นฤมล นง... paulwal... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 ตุลาคม 65 Thanaki... whan_dr... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 ตุลาคม 65 ธีระพงศ... doolunl... 36000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 ตุลาคม 65 สวัสดิม... 5y4bd1@... 1945 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 ตุลาคม 65 สุฑาทิพ... dumalem... 987 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
04 ตุลาคม 65 สุธางศุ... minniie... 8000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
04 ตุลาคม 65 อลงกรณ์... vannhia... 190.30 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 ตุลาคม 65 อลงกรณ์... a.longk... 191 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 ตุลาคม 65 สุฑาทิพ... dumalem... 967 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
02 ตุลาคม 65 พุฒิพัช... phutthi... 3200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 ตุลาคม 65 นรินทรฺ... nveeha@... 2500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 ตุลาคม 65 วรพล เป... killerp... 350 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
01 ตุลาคม 65 วิลาวรร... schutik... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
01 ตุลาคม 65 ศุภวิชญ... suphavi... 2550 Baht (บาท) เรียบร้อย -
30 กันยายน 65 ภัณฑิลา... lamourf... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
30 กันยายน 65 ธนวุฒิ ... aiy_210... 458 Baht (บาท) เรียบร้อย -
30 กันยายน 65 สุภัสสร... Supatso... 500 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
29 กันยายน 65 narit a... waninok... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 7 ทั้งหมด 357 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ