หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2564
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
21 กรกฎาคม 64 ปวรปรัช... mtlong0... 800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 64 อภิสรา ... apissar... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 64 ปวรปรัช... mtlong0... 390.5 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 64 ชนินทร์... drogerm... 4330 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 9000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 64 นายชนิน... noblede... 9035 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 64 ภาสวัฒน... hellonu... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กรกฎาคม 64 สุจินดา... yui_sut... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กรกฎาคม 64 Narongc... bronson... 3600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กรกฎาคม 64 ยุทธ กส... yutkasi... 600 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
20 กรกฎาคม 64 เวนิตา ... vnt99wo... 1200 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
20 กรกฎาคม 64 ณัฐวุฒิ... nattawu... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 11000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
19 กรกฎาคม 64 ธนายุทธ... tanayut... 8000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
19 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 3707 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 กรกฎาคม 64 ธีรภัทร... Nadia25... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 กรกฎาคม 64 ชนินทร์... drogerm... 2020 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 กรกฎาคม 64 พชรพรรณ... Monamon... 650 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 38500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กรกฎาคม 64 อนุชิต ... toey.nt... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 กรกฎาคม 64 Jakkaph... Jakkaph... 3410 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 กรกฎาคม 64 Thanapo... alm.tha... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 3431 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 กรกฎาคม 64 ยุทธนา ... jangwei... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 7500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 กรกฎาคม 64 Paymika... Adisept... 3500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 กรกฎาคม 64 ชลสิทธิ... Chonlas... 130 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 กรกฎาคม 64 ชัยวัฒน... firsty4... 410 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 กรกฎาคม 64 Narongc... bronson... 3600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 กรกฎาคม 64 ฐิติกร​... titikor... 1800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 3431 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 กรกฎาคม 64 ทิม หมื... timxim@... 9000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 กรกฎาคม 64 ชลิตรา ... Puiy579... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 กรกฎาคม 64 ศุภากร ... spk_f@h... 315 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 กรกฎาคม 64 Taweeki... Bascopp... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 กรกฎาคม 64 อนุชิต ... toey.nt... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 กรกฎาคม 64 Taweeki... Bascopp... 1110 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 กรกฎาคม 64 kriangk... kriangk... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 กรกฎาคม 64 อนุชิต ... toey.nt... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 2000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 กรกฎาคม 64 นาย ธนว... thanawa... 160 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 กรกฎาคม 64 ณัฐนันท... regalos... 1040 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 กรกฎาคม 64 นายชนิน... ctownse... 6240 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 กรกฎาคม 64 ณัธฐ์สพ... nspeeha... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 3431 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 กรกฎาคม 64 ธรรมพจน... enginee... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 กรกฎาคม 64 ปุณยวัฒ... poonyaw... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
10 กรกฎาคม 64 กิตติวล... mindtie... 7100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
10 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 4480 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
10 กรกฎาคม 64 กช จันท... ifoam55... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 7 ทั้งหมด 328 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ