หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2566
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
19 มิถุนายน 66 นายสุริ... ampron3... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 มิถุนายน 66 รุจิรา ... rujirag... 3800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 มิถุนายน 66 พรศักดิ... noom266... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 มิถุนายน 66 ภัทรดร ... megadro... 1800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 มิถุนายน 66 รุจิรา ... rujirag... 3900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 มิถุนายน 66 กิตติพง... Kittipo... 24500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 มิถุนายน 66 สุธิมาต... hoai.ms... 900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 มิถุนายน 66 ฐนกรณ์ ... lion-29... 1650 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
17 มิถุนายน 66 เพิ่มศั... payp924... 382 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 มิถุนายน 66 รุจิรา ... rujirag... 4100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 มิถุนายน 66 พรวิลัย... pornwil... 100 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
16 มิถุนายน 66 ธัญญากร... kamapon... 900 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 มิถุนายน 66 ปิยะนุช... aungmon... 700 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
16 มิถุนายน 66 ธันยากร... dawning... 1500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 มิถุนายน 66 อนิรุทธ... m.micha... 1976 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 มิถุนายน 66 พธณะ สุ... ianneya... 3600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 มิถุนายน 66 เพิ่มศั... payp924... 344 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 มิถุนายน 66 รุจิภาส... folk997... 1450 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 มิถุนายน 66 พีระเดช... byprz37... 3133 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
15 มิถุนายน 66 ธันยากร... dawning... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 มิถุนายน 66 ธันยากร... dawning... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 มิถุนายน 66 พรวิลัย... pornwil... 100 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
14 มิถุนายน 66 นายจักร... Jakkadu... 1910 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 มิถุนายน 66 ประทีป ... prateep... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 มิถุนายน 66 ธีรธนิก... theerat... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 มิถุนายน 66 รุจิรา ... rujirag... 2000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 มิถุนายน 66 รุจิรา ... rujirag... 150 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 มิถุนายน 66 รุจิรา ... rujirag... 2700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 มิถุนายน 66 ณรงค์เด... 1006043... 1260 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 มิถุนายน 66 เอกพจน์... musllme... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 มิถุนายน 66 กิตติพง... Kittipo... 1300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 มิถุนายน 66 สิรภพ ส... abadons... 22930 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 มิถุนายน 66 มณีรัตน... @Whalle... 573 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
11 มิถุนายน 66 Miss Ma... hae_rs@... 570 USD (ดอลล่าร์) คืนเงินแล้ว -
10 มิถุนายน 66 ภาคิน ม... gutangj... 23200 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
10 มิถุนายน 66 Suttita... mohd.ah... 1140 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
10 มิถุนายน 66 นายจักร... jakkadu... 2118 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
09 มิถุนายน 66 วารุต ว... Spankba... 250 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มิถุนายน 66 พฤษภรณ์... yokyyok... 600 Baht (บาท) คืนเงินแล้ว -
08 มิถุนายน 66 สมทรง บ... neonghi... 7640 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มิถุนายน 66 ภาคิน ม... gutangj... 5400 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
08 มิถุนายน 66 ภาคิน ม... gutangj... 2200 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
07 มิถุนายน 66 ภาคิน ม... gutangj... 5332 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
07 มิถุนายน 66 จันทรา ... jantrap... 450 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 มิถุนายน 66 สุฑาทิพย์ jomarpe... 816 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
07 มิถุนายน 66 จักรกฤษ... https:/... 248 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มิถุนายน 66 จักรกฤษ... lnwmasj... 260 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มิถุนายน 66 พีระเดช... joelmat... 3335 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
06 มิถุนายน 66 เพิ่มศั... turlen.... 456 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 มิถุนายน 66 ณัฐนันท... baoosha... 608 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 8 ทั้งหมด 373 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ