หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2565
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
25 กุมภาพันธ์ 65 วิรัลพั... wiralph... 3200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
25 กุมภาพันธ์ 65 อุดร สุ... ksuksup... 1000 GBP (ปอนด์) เรียบร้อย -
25 กุมภาพันธ์ 65 เทพพิทั... mimeeka... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 65 อัญติมา... rawjued... 800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 65 มุกดา เ... hellonu... 2200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 65 อริสรา ... Ranniel... 2167 PHP (เปโซฟิลิปปินส์) เรียบร้อย -
24 กุมภาพันธ์ 65 ชลธิชา ... chonthi... 1300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
23 กุมภาพันธ์ 65 สวัสดิม... https:/... 3903 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 65 ศิวัช เ... lolo_bo... 120 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 65 อริษรา ... aritsar... 130 Baht (บาท) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 65 สุธางศุ... minniie... 15000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 65 ภูดิศ พ... vshapev... 150 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 65 ธนภณ ภั... https:/... 2046 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กุมภาพันธ์ 65 กฤษฎา ฟ... https:/... 5110 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 65 กัญญ์พั... gepard_... 1510 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 65 ธัญเทพ ... Zamilk1... 3400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 65 วรัญญู ... project... 210 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 65 หทัยชนก... chuenph... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 กุมภาพันธ์ 65 ศุภกิตต... edrwuan... 205 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 65 Chaloch... Chaloch... 5900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 65 Jetniph... elliott... 3500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 65 Jetniph... elliott... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 กุมภาพันธ์ 65 สรวิศ ว... cantori... 475 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
19 กุมภาพันธ์ 65 นรวิชญ์... maxnora... 1500 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
19 กุมภาพันธ์ 65 ณัฐพล ศ... @totalb... 983 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 65 ณัฐพล ศ... @totalb... 630 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 65 วิลาวรร... schutik... 12000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 65 ณัฎฐกิต... beam.nu... 230 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 65 สวัสดิม... https:/... 3833 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 กุมภาพันธ์ 65 ชลธิชา ... chonthi... 2000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 กุมภาพันธ์ 65 ธนพล วอ... www.new... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 กุมภาพันธ์ 65 อุทัย... strom-m... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 กุมภาพันธ์ 65 ตะวัน จ... tawan37... 1720 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 กุมภาพันธ์ 65 เสฎฐวุฒ... nu_dekb... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กุมภาพันธ์ 65 Tanyach... tanyach... 3500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กุมภาพันธ์ 65 ปวรปรัช... mtlong0... 377 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กุมภาพันธ์ 65 Pichet ... pichetm... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 กุมภาพันธ์ 65 ณัฐ เขี... rohande... 1225 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กุมภาพันธ์ 65 ภัณฑิลา... lamourf... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 กุมภาพันธ์ 65 Boonsit... parnzz_... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 กุมภาพันธ์ 65 ณัฐ เข... rohande... 1225 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 กุมภาพันธ์ 65 Wilai T... Ochi4mo... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 กุมภาพันธ์ 65 รัชพล ศ... mos.yok... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 กุมภาพันธ์ 65 รัฐนันท... mrfates... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 กุมภาพันธ์ 65 ณัฐ เข... rohande... 1226 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 กุมภาพันธ์ 65 ณัฐ เขี... nat0801... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 กุมภาพันธ์ 65 ศิรินทร... bubbleb... 3500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 กุมภาพันธ์ 65 นายพงศ์... gunhunt... 3500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 กุมภาพันธ์ 65 นางฉัตร... skkhuns... 150 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 กุมภาพันธ์ 65 นายกิติ... a_memor... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 9 ทั้งหมด 348 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ