หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2562
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
21 ธันวาคม 62 กนิษฐาก... kanitta... 246 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 ธันวาคม 62 ทิม หมื... timxim@... 1500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 ธันวาคม 62 อิสราภร... ffahisa... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 ธันวาคม 62 สุภัทรศ... jungies... 400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 ธันวาคม 62 ธนเดช บ... thanade... 130 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
20 ธันวาคม 62 สุเทพ ค... Yuou694... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
20 ธันวาคม 62 อลิษา ศ... zoslimx... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
20 ธันวาคม 62 ลิขิต ส... likhit.... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
20 ธันวาคม 62 สุธาสิน... suthasi... 7030 Baht (บาท) เรียบร้อย -
20 ธันวาคม 62 ลักขณา ... lakkana... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 ธันวาคม 62 ปรัชญกุ... mrpboat... 6430 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 ธันวาคม 62 ลิขิต ส... likhit.... 700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 ธันวาคม 62 คมขวัญ ... ko_hwan... 400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 ธันวาคม 62 สุทธิพง... sippath... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 ธันวาคม 62 ปริวรรษ... fresh_a... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
19 ธันวาคม 62 สุชญา เ... proud_z... 124 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 ธันวาคม 62 ชวัลลัก... Guitarz... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 ธันวาคม 62 อิสราภร... ffahisa... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 ธันวาคม 62 จิราภรณ... garngar... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 ธันวาคม 62 ฐิติมา ... http://... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 ชิติภัท... smn2142... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 ชวัลลัก... Guitarz... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 อะลี หน... alinewd... 960 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 รัตนโชต... bornsto... 54592 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 ทิม หมื... timxim@... 1700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 อิสราภร... ffahisa... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 ํํัธีรภ... wolfman... 120 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 จักรภัท... Jakkapa... 3690 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 ธันวาคม 62 ฐิตินัน... thitina... 360 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 ธันวาคม 62 พัชรพร ... patchar... 250 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 ธันวาคม 62 จักรภัท... Jakkapa... 10940 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 ธันวาคม 62 พรสิทธิ... jackiev... 700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 ธันวาคม 62 ฐิติกร ... Titikor... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 ธันวาคม 62 ศศิวิมล sasiwim... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 ธันวาคม 62 ทิม หมื... timxim@... 1700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 ธันวาคม 62 อิิสราภ... ffahisa... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 ธันวาคม 62 พัชรพล ... patchar... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 ธันวาคม 62 ศศิวิมล... sasiwim... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 ธันวาคม 62 จันทร์ฉ... janchai... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 ธันวาคม 62 ปริญดา ... mewarch... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 ธันวาคม 62 อิสราภร... ffahisa... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 ธันวาคม 62 สุเทพ ค... Yuou694... 210 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 ธันวาคม 62 หรรษกาน... moo_ang... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 ธันวาคม 62 หรรษกาน... moo_ang... 12500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 ธันวาคม 62 เต็มศิร... Eboratn... 950 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 ธันวาคม 62 นายนริน... Narinto... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 ธันวาคม 62 อิสราภร... ffahisa... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 ธันวาคม 62 tanachi... misterd... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 ธันวาคม 62 ชัญญาพั... riley_a... 2000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 ธันวาคม 62 พลากร ใ... palakor... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 9 ทั้งหมด 259 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ