หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2564
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
01 สิงหาคม 64 อรอุมา ... thotien... 4910 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 64 ชุติมา ... nok0477... 400 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 64 ธราธร บ... tarator... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 64 ธราธร บ... tarator... 441 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 64 รุ่งโรจ... kingkab... 155 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 64 ศิวดล ร... lockets... 3475 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 64 นาย พรร... bondman... 259 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 64 รุ่งโรจ... kingkab... 2260 Baht (บาท) เรียบร้อย -
31 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 2800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
30 กรกฎาคม 64 Jakkaph... Jakkaph... 5300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
30 กรกฎาคม 64 ปัณถัค ... peempee... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
30 กรกฎาคม 64 ฐิติ​กร... titikor... 1800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
30 กรกฎาคม 64 ราชนัย ... thumb5u... 9500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
30 กรกฎาคม 64 สุภัสสร... Supatso... 100 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
30 กรกฎาคม 64 สุภัสสร... Supatso... 450 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
29 กรกฎาคม 64 ปัณภัค ... peempee... 700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 1500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... trantru... 3285 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
29 กรกฎาคม 64 นายธนธร... Pohbeer... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
29 กรกฎาคม 64 พงษ์ศัก... hiendvi... 14200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 กรกฎาคม 64 นัฐพงษ์... natthap... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 กรกฎาคม 64 นายบดิน... bordinp... 380 Baht (บาท) เรียบร้อย -
28 กรกฎาคม 64 วิทวัส ... hok237@... 3988 GBP (ปอนด์) เรียบร้อย -
28 กรกฎาคม 64 วิทวัส ... hok237@... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
28 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... trantru... 1180 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 2370 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 3461 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 กรกฎาคม 64 วัชรพล ... dn.thon... 500 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
27 กรกฎาคม 64 ปวริศา ... Fuwamis... 6271 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
27 กรกฎาคม 64 มูฮำหมั... faozan4... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
27 กรกฎาคม 64 ธัญมณ โ... Tanyamo... 1100 GBP (ปอนด์) เรียบร้อย -
25 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 3707 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 64 วศิน วิ... zentheg... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 64 ชวิการ์ Loombas... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 64 กิตติทั... 0nlypvt... 760 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 64 ทิม หมื... timxim@... 6000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 64 สุพัฒน์... 8913121... 3300 สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย -
24 กรกฎาคม 64 Natwara... https:/... 18000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 64 Natwara... NuttyNu... 3461 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 64 ณรงค์ชั... bronson... 4500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 64 ณรงค์ชั... bronson... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 64 ธัญญชาต... tanyach... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 64 ทิม หมื... timxim@... 8800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 64 ธัญดาลั... Tundara... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
23 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กรกฎาคม 64 โสภณ โช... itdeliv... 2000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กรกฎาคม 64 อรอุมา ... thotien... 3707 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
22 กรกฎาคม 64 Wilai T... ochi4mo... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 64 แดเนียล... bobmizx... 1314 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 กรกฎาคม 64 ปวรปรัช... mtlong0... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 6 ทั้งหมด 328 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ