หลักฐานการโอนเงินของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินและซื้อเงิน PayPal 

Update 2564
หลักฐานการโอนของลูกค้าล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี Paypal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
08 มีนาคม 64 ตะวัน ข... tawanor... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มีนาคม 64 นันทิพั... nantipa... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มีนาคม 64 จันทร์ป... chanlnw... 303.5 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มีนาคม 64 มณีรัตน... Anantas... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มีนาคม 64 คมสันต์... seenaro... 1080 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มีนาคม 64 ระบิล พ... rabin_p... 376.4 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
08 มีนาคม 64 ศรายุธ ... tor_noo... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 1910 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 มีนาคม 64 จันทร์ป... chanlnw... 225 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 มีนาคม 64 จันทร์ป... chanlnw... 231 Baht (บาท) เรียบร้อย -
07 มีนาคม 64 ชนนิกาน... chonnik... 250 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 มีนาคม 64 กัญญ์พั... pongapi... 1267 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
07 มีนาคม 64 วิษะนุว... shishim... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 มีนาคม 64 นายภานุ... viniciu... 1531 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
06 มีนาคม 64 ยุพดี ก... suphavi... 2800 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มีนาคม 64 พรรณิกา... Punnika... 900 Baht (บาท) เรียบร้อย -
06 มีนาคม 64 นายบรรพ... vibriom... 510 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 อรอนงค์... onanong... 2130 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 ชินกฤต ... armm.ch... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 Anusorn... anusorn... 1400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 ชุติมา ... nok0477... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 1400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 ธนวัฒน์... charoen... 3466 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 4225 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 ชินกฤต ... armm.ch... 2800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
05 มีนาคม 64 เจนจิรา... Bankjen... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
04 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 2045 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มีนาคม 64 คมเดช ธ... tanut00... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มีนาคม 64 อัจฉรา ... utchara... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
04 มีนาคม 64 ณัฐภัทร... sangyok... 2100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
04 มีนาคม 64 นฤทธิ์ ... waninok... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มีนาคม 64 นายจักร... chakkra... 2800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มีนาคม 64 sonnoi ... sonnoi.... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
04 มีนาคม 64 Sonnoi ... sonnoi.... 2550 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 นายเวชพ... pluempo... 125 Baht (บาท) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 ชินกฤต ... armm.ch... 2700 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 ณรงค์ศั... botpro... 450 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 ธนวัฒน์... thanawa... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 ธนวัฒน์... thanawa... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 ฐิติพงษ... gv22168... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 นายรัฐพ... rattapo... 700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
03 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 3000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 2500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 มีนาคม 64 นายโอฬา... goldenc... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 มีนาคม 64 พุฒิลัก... pootilu... 2060 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
02 มีนาคม 64 ชุติมา ... nok0477... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 มีนาคม 64 เอสนะถาวร asanaar... 5500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
02 มีนาคม 64 อาชานัย... achanai... 180 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

กำลังเเสดงหน้า 4 ทั้งหมด 311 หน้า

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ