บริการอื่นๆ ของเรา

ทางเว็บไซด์ Payexch.com มีบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการเติมเงินเข้า Paypal โดยจะแจ้งเป็นหัวข้อดังนี้

รับเติมเกมส์มือถือ, รับเติมเกมส์ IOS/Android

รับซื้อเกมส์ steam , รับซื้อเกมส์ origin

รับชำระสินค้า ที่ชําระเงินด้วย paypal (Ebay Etsy เป็นตัน)

รับชำระค่าบริการ ที่ชําระเงินด้วย paypal (สมัคร vip , จ่ายรายเดือน เป็นต้น)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้บริการที่กล่าวด้านบน ทางลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Paypal ทางเราสามารถเติมเงินหรือชำระค่าบริการแทนลูกค้าได้เลยครับ


หากลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทาง เพื่อสอบถามรายละเอียดและคำนวณยอดเงิน ขอบคุณครับ

ผู้ใช้บริการ 50 ท่านล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี PayPal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
18 สิงหาคม 60 พิพัฒน์... chayann... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 ดวงใจ ล... larpjit... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 พีรพล ส... peerapo... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 สิรภพ ว... poub123... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 สมบัติ ... sombat.... 1,400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 โอฬาร ส... olanza5... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 พุทธิพง... puttipo... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 รัตชวีี... Ratchaw... 13117 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 กรันทยา... gruntha... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 ชัชวาลย... Love.ar... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 warunra... warunra... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นเรศรา ... koentae... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 anugool... aunlama... 230 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นางสาวส... Suwadee... 402 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 อานนท์ ... forlm69... 160 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 กันตวัฒ... mniacs@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 ชัชวาลย... Love.ar... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นาย อาน... forlm69... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 พรอุมา ... paybuyc... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 สุรัตน์... student... 2200 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 อาฟัน ... affan_f... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 8160 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 อนุสรณ์... anuson2... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 เทวิกา ... Mimmeha... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 รชานนท์... i2ooti3... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ณฐกร จั... natagor... 58000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 7350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 11000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Chaiwat... bigbank... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 กาญจน์ ... karn_ni... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 จักรี ... chakri.... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 นึก ดำแก้ว kunsit4... 130 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Kamonch... gmctnz@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Kamonch... gmctnz@... 1,000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 Chaiwat... bigbank... 1200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 สุมาลี ... wer246w... 125 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ตรีภูมิ... afterdi... 650 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 กชพร วิ... Toeity.... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ภัทราชิ... jib_ju@... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 นายภูมิ... poommar... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 กิติพงษ... Aulove_... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ชญานิตย... ban037@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ธัญญภัส... namfon1... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ลัดดาวั... nongton... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ใส่ กันใจ saikunj... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 วัชระ ... aunazak... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ชลธิดา ... tip.5ti... 570 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 วรัญญู ... nygnza_... 246 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
11 สิงหาคม 60 Areepan... Areepan... 1700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 สิงหาคม 60 Kritayo... buteena... 785 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ