ผู้ใช้บริการ 50 ท่านล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี PayPal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
22 ตุลาคม 61 วีรวงศ์... werawon... 5,250 EUR (ยูโร) กรุณากดยอมรับเงิน -
22 ตุลาคม 61 ภิรมย์พ... pumpkin... 1800 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
21 ตุลาคม 61 Nachapo... chorpak... 680 Baht (บาท) เรียบร้อย -
21 ตุลาคม 61 ภูชิชย์... pufoxza... 130 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
21 ตุลาคม 61 อัมรินท... Fmfamil... 1000 EUR (ยูโร) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
21 ตุลาคม 61 จันทนา ... chantha... 178 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
20 ตุลาคม 61 วชิระ ไ... kureno5... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
20 ตุลาคม 61 นาวี อุ... vee_251... 664 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
20 ตุลาคม 61 ภาณุพงศ... powerho... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
20 ตุลาคม 61 พิพัฒน์... Piputga... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
20 ตุลาคม 61 สุขสรรค... Singsho... 260 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ธัญวรัต... freez-m... 3950 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 วิไล พร... wuilai.... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 นพพล รม... noppol_... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ชุติกาญ... mook_ki... 650 บาท USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ธันย์ชน... Netsysc... 1291 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ธันย์ชน... thancha... 1100 สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 สิทธิโช... biwty03... 400 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ธนายุทธ... pimyada... 500 บาท USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ธนายุทธ... tanayut... 500 บาท USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 วิทูรย์... toond3@... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ภิรมย์พ... pumpkin... 6000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 นางสาว ... Bow.129... 520 USD (ดอลล่าร์) กรุณากดยอมรับเงิน ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ภูริต ไ... caesar.... 650 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
19 ตุลาคม 61 ภิรมย์พ... pumpkin... 2000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
17 ตุลาคม 61 Wilai T... Heide_b... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
17 ตุลาคม 61 jason chen airjaic... 48080 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
17 ตุลาคม 61 Pemmane... Workfro... 233 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
17 ตุลาคม 61 Mananch... 1426773... 10620 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
17 ตุลาคม 61 ชยนันท์... ekk400d... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
17 ตุลาคม 61 ลักขณา ... Kat4287... 100บาท Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
17 ตุลาคม 61 พวงเพชร... ta.mato... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
16 ตุลาคม 61 นครินทร... karindl... 560 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
16 ตุลาคม 61 Khaniso... Babydra... 190.34 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
15 ตุลาคม 61 ปาณชีวา... pearpea... 420 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
14 ตุลาคม 61 ณัฐพงศ์... nattapo... 100 Baht (บาท) กรุณากดยอมรับเงิน ดูรายละเอียด
14 ตุลาคม 61 ชลธิชา ... oooirad... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
14 ตุลาคม 61 ภิรมย์พ... pumpkin... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 ตุลาคม 61 น.ส.สุภ... siwakar... 400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 ตุลาคม 61 ภูชิชย์... pufoxza... 1200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 ตุลาคม 61 ศศิพงศ์... sasipon... 152 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 ตุลาคม 61 บุญนำ ภ... 3308397... 34644 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 ตุลาคม 61 ศศิภา ท... cherrys... 128 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 ตุลาคม 61 ดุลธนิต... looknam... 1500 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 ตุลาคม 61 รดิศ สว... radis.s... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 ตุลาคม 61 เกศมณี ... Sagami.... 400 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 ตุลาคม 61 นายศักด... aloneny... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 ตุลาคม 61 เบญจธรร... tutorbe... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 ตุลาคม 61 สหัสวรร... aomloop... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 ตุลาคม 61 รัตนโชต... Hodaoma... 28185 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ