เงื่อนไขการใช้บริการ www.Payexch.com

เงื่อนไขการใช้บริการ www.Payexch.com

 1. เว็บไซด์ www.payexch.com รับเติมเงินเข้า PayPal และรับซื้อ PayPal เท่านั้น
 2. ทุกครั้งที่จะใช้บริการต้อง ติดต่อเรา ทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยน PayPal
 3. ลูกค้าทุกท่านที่จะใช้บริการ ต้องมีบัญชี PayPal ที่ทำการยืนยันตัวตน[EMAIL] แล้วเท่านั้น
 4. ในกรณีเติมเงินเข้าบัญชี PayPal จะมีการหักค่าบริการ และเสียค่าธรรมเนียม PayPal ก่อนถึงจะได้ยอดเงินที่แท้จริงเข้าบัญชี PayPal ของท่าน
 5. กรณีที่ต้องการสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินบาท รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย
  (หากไม่ติดต่อมาก่อนถือว่ายอมรับอัตราการแลกเปลี่ยนที่ทางเราแปลงสกุลเงินให้)
  บัญชีที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะมีค่าธรรมเนียมการโอนจาก Paypal เพิ่มเป็นพิเศษ
 6. ทางเว็บไซด์ Payexch จะส่งเงินไปให้ท่าน เมื่อท่านโอนเงินมาให้เราก่อนเสมอ
 7. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเติมเงินเข้า PayPal คือ 100 บาท
 8. ท่านใดที่ต้องการขายเงิน PayPal จะต้องเป็นบัญชีที่ยืนยันตัวตน(verified) แล้วเท่านั้นและรับซื้อขั้นต่ำ 100 ดอลล่าร์
 9. งดรับการโอนเงินผ่านเครื่องฝากธนบัตรทุกชนิด
 10. ลูกค้าต้องส่งบัตรประชาชนให้กับเรา (ส่งแค่ครั้งแรกครั้งเดียว ตอนแจ้งการโอนเงิน)
 11. ชื่อบนบัตรประชาชนต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่โอนเงินมาให้เรา
 12. หากมีปัญหาในขั้นตอนการเติมเงิน โปรดติดต่อเพื่อแก้ไขภายใน 1 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยอมสละสิทธิ์เงินจำนวนนั้นให้แก่ทางเรา

ผู้ใช้บริการ 50 ท่านล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี PayPal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
15 สิงหาคม 61 สมพร​ ท... Somporn... 7000​ USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
15 สิงหาคม 61 นายอ๓ิเ... redhota... 770 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
15 สิงหาคม 61 ทศพล ดว... pakkade... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
14 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 58516 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
14 สิงหาคม 61 นายวสุพ... wasupon... 1690 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
13 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 55685 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
13 สิงหาคม 61 วรุตม์ ... nik_civ... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
13 สิงหาคม 61 ธงชัย ศ... mys4nde... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 สิงหาคม 61 วีนัส ท... nusa_nu... 2200 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 64406 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 สิงหาคม 61 สมัชญ์ ... folk483... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
12 สิงหาคม 61 ศุภการ ... suppaka... 2900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 สิงหาคม 61 Parama ... norlian... 431 สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 สิงหาคม 61 นายวชิร... wachira... 900 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
11 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 62455 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 วริศ สุ... siammov... 231.32 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 Natthan... nont43@... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 นายขจรเ... kha_joh... 3500 สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 55358 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 สุวรรณ ... liontyr... 550.18 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 จิรภัค ... 16812.m... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 เบยจมาภ... magenta... 600 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
10 สิงหาคม 61 สุเมต ส... armzeed... 150 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 นายศักด... aloneny... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 ปิยมิตร... piyamit... 10000 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 สุวรรณ ... binkko1... 580.20 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 15927 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
09 สิงหาคม 61 รัตนโชต... xshader... 23145 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 บุญนำ ภ... 3308397... 31543 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธนากร แ... tuckme_... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธนากร แ... tuckme_... 155 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 กานต์กน... anninfu... 880 GBP (ปอนด์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธนากร แ... tuckme_... 1918 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 28432 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธิดารัต... ninenyp... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
08 สิงหาคม 61 ธิดารัต... ninenyp... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
07 สิงหาคม 61 ลัดดาวั... Laddawa... 700 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
07 สิงหาคม 61 นายอ๓ิเ... redhota... 1400 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
07 สิงหาคม 61 นครินทร... karindl... 2150 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
07 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 36100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 ณัฐพงศ์... nattapo... 19000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 43533 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 นายจักร... jakkrap... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 เสาวนีย... Vee_251... 291 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 ทรงวุฒิ... songwud... 2100 Baht (บาท) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 16143 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 อุมาภรณ... england... 1343 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
06 สิงหาคม 61 ธันญาภร... nookfuf... 5000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
05 สิงหาคม 61 รัตนโชต... hodaoma... 54300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด
05 สิงหาคม 61 เฉลิมชั... james05... 7439 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย ดูรายละเอียด

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ