เงื่อนไขการใช้บริการ www.Payexch.com

  1. เว็บไซด์ www.payexch.com รับเติมเงินเข้า PayPal และรับซื้อ PayPal เท่านั้น
  2. ทุกครั้งที่จะใช้บริการต้อง ติดต่อเรา ทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยน PayPal
  3. ลูกค้าทุกท่านที่จะใช้บริการ ต้องมีบัญชี PayPal ที่ทำการยืนยันตัวตน[EMAIL] แล้วเท่านั้น
  4. ในกรณีเติมเงินเข้าบัญชี PayPal จะมีการหักค่าบริการ และเสียค่าธรรมเนียม PayPal ก่อนถึงจะได้ยอดเงินที่แท้จริงเข้าบัญชี PayPal ของท่าน
  5. ทางเว็บไซด์ Payexch จะส่งเงินไปให้ท่าน เมื่อท่านโอนเงินมาให้เราก่อนเสมอ
  6. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเติมเงินเข้า PayPal คือ 100 บาท และ ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการรับซื้อ PayPal
  7. ท่านใดที่ต้องการขายเงิน PayPal จะต้องเป็นบัญชีที่ยืนยันตัวตน(verified) แล้วเท่านั้นและรับซื้อขั้นต่ำ 20 ดอลล่าร์ครับ
  8. งดรับการโอนเงินผ่านเครื่องฝากธนบัตรทุกชนิด
  9. ลูกค้าต้องส่งบัตรประชาชนให้กับเรา (ส่งแค่ครั้งแรกครั้งเดียว ตอนแจ้งการโอนเงิน)
  10. ชื่อบนบัตรประชาชนต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่โอนเงินมาให้เรา

ผู้ใช้บริการ 50 ท่านล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี PayPal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
18 สิงหาคม 60 พิพัฒน์... chayann... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 ดวงใจ ล... larpjit... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 พีรพล ส... peerapo... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 สิรภพ ว... poub123... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 สมบัติ ... sombat.... 1,400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 โอฬาร ส... olanza5... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 พุทธิพง... puttipo... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 รัตชวีี... Ratchaw... 13117 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 กรันทยา... gruntha... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 ชัชวาลย... Love.ar... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 warunra... warunra... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นเรศรา ... koentae... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 anugool... aunlama... 230 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นางสาวส... Suwadee... 402 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 อานนท์ ... forlm69... 160 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 กันตวัฒ... mniacs@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 ชัชวาลย... Love.ar... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นาย อาน... forlm69... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 พรอุมา ... paybuyc... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 สุรัตน์... student... 2200 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 อาฟัน ... affan_f... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 8160 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 อนุสรณ์... anuson2... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 เทวิกา ... Mimmeha... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 รชานนท์... i2ooti3... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ณฐกร จั... natagor... 58000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 7350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 11000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Chaiwat... bigbank... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 กาญจน์ ... karn_ni... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 จักรี ... chakri.... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 นึก ดำแก้ว kunsit4... 130 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Kamonch... gmctnz@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Kamonch... gmctnz@... 1,000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 Chaiwat... bigbank... 1200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 สุมาลี ... wer246w... 125 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ตรีภูมิ... afterdi... 650 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 กชพร วิ... Toeity.... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ภัทราชิ... jib_ju@... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 นายภูมิ... poommar... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 กิติพงษ... Aulove_... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ชญานิตย... ban037@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ธัญญภัส... namfon1... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ลัดดาวั... nongton... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ใส่ กันใจ saikunj... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 วัชระ ... aunazak... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ชลธิดา ... tip.5ti... 570 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 วรัญญู ... nygnza_... 246 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
11 สิงหาคม 60 Areepan... Areepan... 1700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 สิงหาคม 60 Kritayo... buteena... 785 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ