เติมเงินเข้าบัญชี Paypal

โปรแกรมคำนวณสำหรับเติมเงินเข้าบัญชี Paypal

#โปรโมชั่น#ลดค่าบริการสูงสุด 75%

อัพเดต !! บริการอื่นๆ ของเรา ที่ไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Paypal ก็สามารถใช้บริการกับเราได้


วิธีการเติมเงินเข้า Paypal ด้วย บัญชีธนาคาร

1. คำนวณยอดเงินที่ต้องการ (รับเติมขั้นต่ำ 100 บาท)

 จำนวนเงินที่โอน
 ค่าบริการ    0 บาท
 ค่าธรรมเนียม PayPal    0 บาท
 เงินที่คุณจะได้รับ บาท เข้าบัญชี PayPal ของคุณ

หากต้องการสกุลเงินอื่น สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการได้ ในแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินครับ

โปรดอ่าน : ค่าบริการและค่าธรรมเนียม PayPal / คำแนะนำในการเลือกรับสกุลเงิน PayPal


2. เมื่อคำนวณเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการโอนเงินมาที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งเหล่านี้


อัพเดต !! บริการติมเงินเข้าบัญชี Paypal ด้วย True Wallet3. เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู แจ้งการโอนเงิน เพื่อทำการกรอกข้อมูลยืนยันการโอนเงินของคุณ

4. เมื่อแจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามผลได้ที่ ลูกค้าล่าสุด และรอรับเงินได้ทันที


>> ทั้งนี้ คุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชี Paypal ของคุณได้วันละหลายครั้ง <<                         หากไม่เข้าใจวิธีการเติมเงิน PayPal กรุณาติดต่อเรา

                         หรือทางแชทออนไลน์ด้านขวาล่าง


วิธีเติมเงิน PayPal

รวมลำดับขั้นตอนการเติมเงินเข้า PayPal เพื่อทำให้เข้าใจและสะดวกมากยิ่งขึ้น

แจ้งการโอนเงิน

เมื่อโอนเงินมาแล้ว กรุณาทำการแจ้งโอนเงิน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

อัตราค่าบริการ

ตรวจสอบอัตราค่าบริการ และค่าธรรมเนียมคงที่ PayPal

ผู้ใช้บริการ 50 ท่านล่าสุด

เมื่อ ชื่อลูกค้า ชื่อบัญชี PayPal จำนวนเงินโอนเข้า สกุลเงินที่รับ สถานะ หมายเหตุ
18 สิงหาคม 60 พิพัฒน์... chayann... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 ดวงใจ ล... larpjit... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 พีรพล ส... peerapo... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 สิรภพ ว... poub123... 1000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 สมบัติ ... sombat.... 1,400 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
18 สิงหาคม 60 โอฬาร ส... olanza5... 500 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 พุทธิพง... puttipo... 350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 รัตชวีี... Ratchaw... 13117 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 กรันทยา... gruntha... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 ชัชวาลย... Love.ar... 200 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
17 สิงหาคม 60 warunra... warunra... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นเรศรา ... koentae... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 anugool... aunlama... 230 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นางสาวส... Suwadee... 402 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 อานนท์ ... forlm69... 160 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 กันตวัฒ... mniacs@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 ชัชวาลย... Love.ar... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 นาย อาน... forlm69... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 พรอุมา ... paybuyc... 1000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
16 สิงหาคม 60 สุรัตน์... student... 2200 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 อาฟัน ... affan_f... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 8160 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 อนุสรณ์... anuson2... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 เทวิกา ... Mimmeha... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 รชานนท์... i2ooti3... 300 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ณฐกร จั... natagor... 58000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 7350 Baht (บาท) เรียบร้อย -
15 สิงหาคม 60 ภูริ รุ... ryu1945... 11000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Chaiwat... bigbank... 200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 กาญจน์ ... karn_ni... 600 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 จักรี ... chakri.... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 นึก ดำแก้ว kunsit4... 130 Baht (บาท) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Kamonch... gmctnz@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
14 สิงหาคม 60 Kamonch... gmctnz@... 1,000 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 Chaiwat... bigbank... 1200 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 สุมาลี ... wer246w... 125 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ตรีภูมิ... afterdi... 650 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 กชพร วิ... Toeity.... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ภัทราชิ... jib_ju@... 3000 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 นายภูมิ... poommar... 300 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 กิติพงษ... Aulove_... 180 Baht (บาท) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ชญานิตย... ban037@... 100 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
13 สิงหาคม 60 ธัญญภัส... namfon1... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ลัดดาวั... nongton... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ใส่ กันใจ saikunj... 100 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 วัชระ ... aunazak... 500 Baht (บาท) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 ชลธิดา ... tip.5ti... 570 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -
12 สิงหาคม 60 วรัญญู ... nygnza_... 246 EUR (ยูโร) เรียบร้อย -
11 สิงหาคม 60 Areepan... Areepan... 1700 Baht (บาท) เรียบร้อย -
11 สิงหาคม 60 Kritayo... buteena... 785 USD (ดอลล่าร์) เรียบร้อย -

เเสดงความคิดเห็นต่อการบริการของเรา

ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ